× Yolcu Sürücü Şehirler Güvenlik Yolcu Güvenliği
Basında Biz İletişim

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yolo Taşımacılık Teknoloji Turizm Anonim Şirketi (“Yolo”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe girmiş ikincil mevzuat ve Yolo bünyesinde mevzuata uygun olarak oluşturulmuş kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin kurallar çerçevesinde, sadece Yolo adına, sadece Yolo’daki transfer hizmeti sunulması faaliyetlerinin yürümesini sağlamak amacıyla, izin verilen kapsamda ve faaliyet alanıyla ilgili olarak kişisel veri işlemektedir.

Bu kapsamda Yolo;

  • İlgili kişilerden sadece gerekli olan kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak kanuni bir yükümlülük veya diğer bir işlenme şartı ve belirli bir amaç doğrultusunda talep etmektedir.
  • Elde ettiği kişisel verileri sadece bu verilerin herhangi bir yolla saklanılmasının/kaydedilmesinin gerektiği süre boyunca tutmakta; kullanımına gerek kalmayan tüm kişisel verileri periyodik aralıklarla imha emekte; silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.
  • Kişisel verisini elde ettiği tüm ilgili kişileri, işlenen kişisel verilerin kapsamı, kişisel verilerin işlenme amaçları/hukuki sebepleri, saklanma süresi; kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grupları, aktarılan kişisel verilerin kapsamı, kişisel verilerin aktarım amaçları ve ilgili kişinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 kapsamında sahip olduğu haklar konusunda aydınlatmaktadır.
  • Bir kişisel verinin işlenmesi veya aktarılması için açık rıza alınması gereken durumlarda, İlgili Kişinin açık rızasını talep etmekte, rıza verilmesini hiçbir şekilde bir işlemin gerçekleşmesi/hizmetin sunulması için ön koşul haline getirerek zorunlu hale getirmemektedir.
  • Elde ettiği tüm kişisel verileri, mevzuata uygun olarak işlemekte ve korumakta; bu verilerin gizliliği için Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen idari ve teknik tedbirleri almış bulunmaktadır; bu kapsamda Yolo bünyesinde çalışan herkes kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında yürürlüğe girmiş sözleşmelere, politika ve prosedürlerde belirtilen kurallara uymakla yükümlü kılınmıştır.

 

Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi içeren dilekçenizi, Etiler Mah. Nispetiye Cad. Bıyılşı Mehmet PaşaSk. No:10/6 Beşiktaş / İstanbul adresine kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yoluyla, aynı adrese noter aracılığıyla göndermek suretiyle veya e-posta adresiniz ile iletisim@yolo.com.tr adresine e-posta yollayarak iletebilirsiniz.

Yolcu Aydınlatma »
Sürücü Aydınlatma »